• Νευροενδοκρινής όγκος παγκρέατος
  • Αφαίρεση πολλαπλών έμμισχων πολυπόδων
  • Ενδοσκοπικός υπέρηχος με σκιαγραφικό για την αξιολόγηση βλαβών του παγκρέατος
  • Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD) βλάβης στο έλασσον τόξο του στομάχου
  • EUS-FNA κύστεων και ΝΕΤ της ουράς του παγκρέατος
  • Ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD) βλάβης στο άντρο.