Ο σκοπός του ιατρείου είναι η παροχή σύγχρονων και ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους ασθενείς με παθήσεις που αφορούν το ανώτερο και κατώτερο πεπτικό, το ήπαρ, το πάγκρεας και τα χοληφόρα. Επίσης παρέχουμε τη δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και  εξετάσεων σε ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η τήρηση ορισμένων αρχών που διέπουν την Ιπποκράτειο ιατρική. 

 • Για την διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μιας σχέσεως μεταξύ γιατρού και ασθενούς που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, εχεμύθεια και προ πάντων στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

 • Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός και η επιτυχής διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων συνδέεται με την

  • αναλυτική λήψη ιστορικού

  • εκτενή κλινική εξέταση

  • εξατομίκευση της θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή

 • Σκοπός του ιατρού δεν είναι η “θεραπεία” των εργαστηριακών τιμών, αλλά η αντιμετώπιση της αιτιολογίας και των συμπτωμάτων των παθήσεων κάθε ασθενή. Για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεχής εκπαιδευτική και επιστημονική κατάρτιση του ιατρού, η γνώση των εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών και η εφαρμογή ιατρικών πράξεων με βάση τις νεώτερες επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες.

 • Η αναλυτική ενημέρωση και συγκατάθεση των ασθενών πρέπει να προηγούνται κάθε διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης. Κάθε ασθενής πρέπει να ενημερώνεται από τον ιατρό τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε επεμβατική πράξη και να του δίνεται η δυνατότητα να αποσύρει την συγκατάθεσή του εφόσον το επιθυμεί.

 • Εξαιτίας της πολυπλοκότητας πολλών παθήσεων κάθε ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναζητά την συμβουλευτική γνώμη και εμπειρία συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια διεπιστημονικών επιτροπών. Λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσης σε πανεπιστημιακά κέντρα της Ευρώπης, Ασίας και Αμερικής ο Δρ. Θωμαΐδης σας εγγυάται μια άρτια, άκρως επιστημονική, αλλά προπάντων ανθρώπινη προσέγγιση των παθήσεων σας έχοντας ως γνώμονα ότι ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

 • Η καταγραφή όλων των ιατρικών πράξεων και ευρημάτων είναι υποχρέωση του ιατρού, ο οποίος σε κάθε επίσκεψη ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.