Πρώιμο αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου σε ασθενή με οισοφάγο Barrett.
Πραγματοποιήθηκε ESD για να εξασφαλιστεί πλήρης και θεραπευτική εκτομή. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο σε 1 μέρα και απέφυγε μια μεγάλη χειρουργική εκτομή.