• Προετοιμασία κολονοσκόπησης
  • Γαστροεντερολογία και Kαρκίνος του πεπτικού
  • Διεθνές Σεμινάριο επεμβατικής ενδοσκόπησης
  • Διεθνές σεμινάριο στην επεμβατική ενδοσκόπηση