Τυπική απεικόνιση ενός νευροενδοκρινούς όγκου στο πάγκρεας. Τόσο ο απλός ενδοσκοπικός υπέρηχος, όσο και η χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού δίνουν χαρακτηριστικές εικόνες.