Η χρήση σκιαγραφικού κατά την διάρκεια του ενδοσκοπικού υπερήχου (CE-EUS) μπορεί να δώσει ουσιώδεις πληροφορίες για την αξιολόγηση αλλοιώσεων του παγκρέατος. Στην προκειμένη περίπτωση αξιολογήσαμε 2 αλλοιώσεις εκ των οποίων η μία δεν φαινόταν σε προηγούμενες απεικονίσεις. #EUS #EUSFNA #CEUS