Ο ασθενής προσήλθε με αδένωμα του φύματος Vater. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία δεν ανέδειξαν επέκταση στους πόρους. Πραγματοποιήθηκε ενδοσκοπική φυματεκτομή σε μισή ώρα χωρίς επιπλοκές. Ο ασθενής απέφυγε έτσι ένα μεγάλο χειρουργείο.