Ασθενής με πολυεστιακή χαμηλού βαθμού δυσπλασία του άντρου, λόγω επίμονης λοίμωξης από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η βλάβη εντοπίστηκε κοντά στον πυλωρό, γεγονός που καθιστά την εκτομή κάπως δύσκολη.