Η Ενδοσκοπική Ολικού Πάχους Εκτομή (Endoscopic Full-Thickness Resection, EFTR) είναι μια προηγμένη ενδοσκοπική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όγκων ή ανωμαλιών από το πεπτικό σύστημα, οι οποίες εκτείνονται σε ολόκληρο το πάχους του τοιχώματος. Η EFTR είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αφαίρεση μικρών καρκίνων ή πολύποδων που δεν είναι κατάλληλοι για την πιο παραδοσιακή ενδοσκοπική βλεννογόνια εκτομή (EMR) ή ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή (ESD).

Η διαδικασία της EFTR αρχίζει με την εισαγωγή ενός ενδοσκοπίου, είτε μέσω του στόματος είτε μέσω του πρωκτού, ανάλογα με την τοποθεσία του όγκου ή του πολύποδα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός κάνει μια προσεκτική εκτίμηση της ανωμαλίας και του περιβάλλοντος ιστού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία για να κόψουν και να απομακρύνουν τον όγκο ή τον πολύποδα, μαζί με όλο το πάχος του τοιχώματος στον οποίο εκτείνεται.

Ένας από τους πλεονεκτήματα της EFTR είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα για μια πιο ολοκληρωμένη αφαίρεση της ανωμαλίας, μειώνοντας την πιθανότητα επανεμφάνισης ή εξέλιξης σε καρκίνο. Επιπλέον, η ανάλυση του αφαιρεθέντος ιστού μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη φύση και την έκταση της νόσου.

Ωστόσο, η EFTR είναι μια πολύπλοκη τεχνική που απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης, και υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαδικασία, όπως η αιμορραγία ή η διάτρηση του βλεννογόνου.

Συνολικά, η EFTR προσφέρει μια σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική επιλογή για την αφαίρεση δύσκολων ή μεγάλων ανωμαλιών στο πεπτικό σύστημα, επιτρέποντας την πλήρη αφαίρεση τους με σχετικά μικρό κίνδυνο για τον ασθενή.