Ασθενής με εντερική μεταπλασία και χαμηλού βαθμού δυσπλασία στο πρόσθιο τμήμα του άντρου με επέκταση προς τη γωνία. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής αξιολόγηση της βλάβης με χορμοενδοσκόπηση και μετά ESD χρησιμοποιώντας τη μέθοδο pocket creation.