Πρόκειται για περίπτωση άνδρα 86 ετών με προοδευτική δυσφαγία λόγω εκκολπώματος Zenker.
Πραγματοποιήσαμε σεπτοτομή χρησιμοποιώντας το needle knife. Παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά των οισοφαγογραμμάτων πριν και μετά την επέμβαση.