Η Ενδοσκοπική Βλεννογόνια Εκτομή (Endoscopic Mucosal Resection, EMR) είναι μια θεραπευτική ενδοσκοπική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση πολύποδων, καλοήθων όγκων ή πρώιμων μορφών καρκίνου από το πεπτικό σύστημα, κυρίως τον οισοφάγο, το στομάχι, και το παχύ έντερο. Η EMR είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αφαίρεση μεγαλύτερων πολύποδων ή περιοχών ανωμαλίας που δεν μπορούν να αφαιρεθούν με την τυπική πολυπεκτομή, δηλαδή την αφαίρεση μικρότερων πολύποδων.

Η διαδικασία της EMR περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός ενδοσκοπίου μέσω του στόματος ή του πρωκτού. Μόλις το ενδοσκόπιο φτάσει στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο γιατρός χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία για την έγχυση ενός διαλείμματος κάτω από τον πολύποδα ή την ανώμαλη περιοχή, ανυψώνοντάς την από το υπόλοιπο εντερικό τοίχωμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ένας βρόχος ή άλλο εργαλείο για να αποκόψει και να αφαιρέσει τον πολύποδα ή τον ανώμαλο ιστό.

Η EMR είναι μια σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική, καθώς επιτρέπει την αφαίρεση πολύποδων και ανωμαλιών χωρίς την ανάγκη για εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην πρόληψη της εξέλιξης των πολύποδων σε καρκίνο, ειδικά όταν ανιχνεύονται και αφαιρούνται σε πρώιμο στάδιο.

Η EMR είναι συνήθως ασφαλής, αλλά όπως κάθε επεμβατική διαδικασία, μπορεί να εμπεριέχει κάποιους κινδύνους, όπως αιμορραγία ή διάτρηση του βλεννογόνου. Η ανάκτηση από την EMR είναι συνήθως γρήγορη, με τους ασθενείς να επιστρέφουν στις κανονικές τους δραστηριότητες σε σχετικά σύντομο χρόνο.

Συνοψίζοντας, η ενδοσκοπική βλεννογόνια εκτομή αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία στον τομέα της γαστρεντερολογίας για την αφαίρεση πολύποδων και πρώιμων καρκίνων, με μεγάλη διαγνωστική και θεραπευτική αξία.