Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο σεμινάριο στην επεμβατική ενδοσκόπηση που διοργάνωσε από κοινού το Ενδοσκοπικό Σχολείο, η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού και η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία. Πολλά ευχαριστώ στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, στους πολυάριθμους εκαπιδευόμενους, και στους Έλληνες και Ιάπωνες εκπαιδευτές.